Geloven, weten... of zijn?

 
maandag 2 juni 2014

GELOVEN… WETEN of ZIJN?

Geloof is iets moois! Door de Eeuwen heen geeft het de mensheid hoop, moed en vertrouwen, ongeacht wat jouw geloof is. Geloven kun je doen vanuit een bepaalde religie, zoals je van huis uit hebt mee gekregen, of vanuit je eigen geloofsovertuigingen.

Sommigen geloven in God – als schepper van onze planeet, anderen geloven weer in Jezus Christus, Buddha of Allah, en op het spirituele pad -veelal zonder vaste religie- geloven mensen bijvoorbeeld weer in Engelen of Opgestegen Lichtmeesters, krachtdieren, spirits of natuurwezentjes als Elfen, kabouters, enzovoort…


21 december 2012: Herinner jij je deze datum nog?

Veel mensen waren angstig dat de wereld zou vergaan, anderen hadden een rotsvast vertrouwen dat er een oude wereld zou vergaan en een nieuwe samenleving kon beginnen. Velen wisten dat we vanuit het “Vissentijdperk” naar het “Aquarius, ofwel watermantijdperk” zouden gaan… iedereen had de bel horen luiden, maar niemand wist exact waar de klepel hing, dus laat mij je even op weg helpen;
De symboliek van Vissen is ‘ik geloof’ (misschien ken je het vissensymbool dat christenen op de achterkant van hun auto plakken? Maar wat gebeurde er op 21-12-2012? De mensheid is inmiddels het Tijdperk van Aquarius (Waterman) ingegaan, en de symboliek van Waterman is ‘ik weet’. Ofwel… Er is voor velen daadwerkelijk een oude belevingswereld vergaan, en een nieuwe manier of methode in het bewustzijn gekomen; namelijk niet meer klakkeloos geloven, maar durven vertrouwen op je eigen talenten, vaardigheden en vooral het ‘zelf’ vertrouwen!

Ook zien we dat er sinds 21-12-2012 steeds meer aan het spreekwoordelijke “Licht” komt. Het jaar 2013 werd door velen zelfs het jaar van transparantie genoemd, omdat er diepverborgen doofpotaffaires door klokkenluiders naar buiten werd gebracht. En ja, natuurlijk is er dan ineens ook nog de dualiteit! Er zijn mensen die nog steeds vasthouden aan geloof – “dat wat die meneer op televisie zegt is waar” – en anderzijds de groep die is gaan onderzoeken via andere kanalen. We zien dus zelfs in onze samenleving een verschuiving, maar helaas ook een tweedeling; “the Believers & the Searchers”, ofwel… zij die vasthouden aan hun geloof, en zij die op hun zoektocht iets hebben gevonden en de niet te stillen honger naar meer drijft ze verder op hun zoektocht.

Voor mij, en gelukkig voor velen om mij heen spelen zowel het geloven, alsook het zoeken geen rol van belang meer; Door de volledige overgave en vertrouwen in het ‘weten’, zoals we dit sinds 21-12-2012 als geschenk mochten ontvangen, is het weten dat we allemaal verbonden zijn al voldoende! Wetende dat wij allemaal afstammen vanuit die ene Bron met vele namen, zoals; God, Het Licht, Christus (of het Christus Bewustzijn), Buddha, Allah of de Mahatma… Engelen, Lichtmeesters of the Great Spirit! …en ja, natuurlijk mag jij zelf kiezen of je in al deze namen of één enkele wilt geloven! En ja… natuurlijk mag de ander een leven lang spenderen aan een zoektocht om 1 van die namen daadwerkelijk te vinden! Voor mij en de bewuste mens om mij heen bracht het een gevoel van sereniteit, rust, kracht en vertrouwen door je alleen bewust te zijn dat we AL-ÉÉN zijn… zowel met de Bron, alsook met alle energieën uit de Bron; dus jij, ik, de sterren, de meren, de bomen, de dieren en alles wat leeft groeit en bloeit. Wanneer we ons allemaal beseffen dat we één ZIJN, dan is het zoveel makkelijker om elkaar met respect te behandelen. Wanneer jij weet dat je Liefde bent, en je kent het Eenheidsbewustzijn, dan weet je dat de ander ook Liefde is! …Alleen dan zal deze planneet met haar gehele mensheid uit Liefde, Vreedzaamheid en Harmonie bestaan! Je hoeft dus alleen maar te ZIJN!

Vragen die jezelf kunt stellen na het lezen van dit bericht:
1.    Wat voelt prettiger voor mij? Leven in dualiteit of leven met het Eenheidsbewustzijn?

2.    Wanneer ik nog niet 100% durf te vertrouwen op mijn ‘weten’ (Aquarius), dan is het okay om ‘te geloven’, of ‘te zoeken’…
Maar “wat” is dan datgene buiten mij zelf waarnaar ik zoek, of waarin ik geloof?

3.    Als we allemaal met elkaar verbonden zijn – in liefde, vreedzaamheid en harmonie – waarom wil die meneer (of mevrouw) op televisie mij dan toch nog iets anders laten geloven?

Ik wens je in ieder geval een mooi en vooral liefdevol leven op deze planeet… of je nu gelooft, zoekt… of weet dat je alleen hoeft te Zijn wie je Bent!
Namasté… een kleurrijke groet vanuit mijn Hart,
John Breukels